PRO QUALITY music

Pro Quality Music erbjuder utvalda produkter av högsta kvalitet, vi ger alltid lägst pris. Läs mer om vårt sortiment här


Soyuz mikrofonerANVÄNDARVILLKOR

1.1 RETURPOLICY

Innan köparen returnerar varan måste denna kontakta proqualitymusic.se via mail på retur@proqualitymusic.se och uppge ämnad retur.

Köparen kan returnera varan inom 14 dagar från dagen efter mottagen leverans enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Varan måste vara i nyskick, det vill säga utan skador eller synliga märken. Varan skall returneras som den blev levererad i originalförpackning inklusive alla tillbehör, bruksanvisningar och andra handlingar samt i sitt förpackningsmaterial för att godkännas för returnering. För att återbetalning skall kunna erbjudas skall produkten kunna säljas vidare som ny till nästkommande köpare utan att denna anmärker på något. Om produkten eller dess originalförpackning, tillbehör eller handlingar är skadade eller använda, kommer ingen återbetalning att kunna erbjudas. Köparen betalar returneringen och ansvarar för att varan paketeras och skickas som varan var förpackad vid leverans till köparen och i enlighet med fraktbolagets rekommendationer. Om köparen önskar försäkring står denna för den kostnaden. Om varan kommer fram i annat än nyskick, och köparen inte anser sig ansvarig för anledningen till detta, ansvarar köparen för att eventuellt driva ärendet gentemot fraktbolaget om denna anser att de är ansvariga för skadan. proqualitymusic.se står inte för något ansvar eller några kostnader i samband med returnering av vara som av köparen mottagits i förväntat skick.

Om returen uppfyller kraven återbetalar proqualitymusic.se hela beloppet för köpet inom 30 dagar från att varan har kontrollerats. Om köparen har betalat via faktura behövs ett bankkontonummer för återbetalning. Om köparen har betalat med kort direkt i webbshopen återbetalas pengarna direkt till kortet. Returpolicyn under "1. Returpolicy" gäller endast för köp mellan privatperson och proqualitymusic.se.

1.2 FRAKT

proqualitymusic.se bjuder på fraktkostnaden för alla köp över 2500 kr. För köp under 2500 kr tillkommer en fraktkostnad på 199 kr.

Innan eventuell returnering eller reklamation skall kontakt med proqualitymusic.se alltid etableras på e-mail retur@proqualitymusic.se respektive reklamation@proqualitymusic.se. Adressen är:

proqualitymusic.se

Restalundsvägen 6

702 16, Örebro

Fraktkostnader och andra kostnader i samband med returnering står köparen för.

Vid reklamation kan köparen bli debiterad för fraktkostnaden eller delar av densamma.

Vid en returnering eller reklamation är köparen ansvarig för att emballageringen följer fraktbolagets instruktioner och rekommendationer. Vid frakt av en vara som är värd mer än 700 kr rekommenderas att använda en leveransservice som går att spåra samt att köpa till en fraktförsäkring motsvarande värdet på varan. proqualitymusic.se tar inget ansvar för något som köparen skickar. Det gäller även i de fall där proqualitymusic.se har arrangerat frakten för köparens räkning.

2.1 ÅTERBETALNINGSPOLICY

proqualitymusic.se följer lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, en återbetalningspolicy som gäller i 14 dagar från dagen efter att köparen mottagit varan. Om det har gått mer än dessa 14 dagar, upphör köparens lagliga rätt att hävda återbetalning eller byte. Produkten får heller inte ha använts och måste vara i samma skick som när köparen fick den, det vill säga i nyskick. Produkten måste returneras i originalförpackningen tillsammans med alla sina tillbehör, bruksanvisning och andra handlingar samt emballeras på samma sätt som varan var emballerad vid leverans och i enlighet med fraktbolagets rekommendationer.

2.2 ÅTERBETALNING

När köparen har returnerat produkten och den har mottagits, kontrollerats och godkänts för återbetalning, kommer proqualitymusic.se att meddela köparen via e-post. Om varan inte är kvalificerad för återbetalning blir köparen kontaktad för att diskutera köparens alternativ utifrån bedömningen proqualitymusic.se gjort. Om inte full återbetalning kan lämnas kan delåterbetalning vara aktuell, se 2.2.

Om returen godkänns, sker återbetalning automatiskt till ditt kreditkort eller via annan betalningsmetod inom 30 dagar från att beslut om återbetalning fattats.

2.3 DELÅTERBETALNING

Det finns vissa situationer då proqualitymusic.se endast gör delåterbetalningar. Till exempel om varan är använd eller har synliga märken men av företaget trots det bedöms kunna säljas utan extra kostnader eller tappade intäkter. Det är proqualitymusic.se som avgör detta och köparen kan helt nekas återbetalning om företaget gör bedömningen att varan inte är i det skick som krävs för att säljas av företaget. Om köparen har returnerat varan men inte beviljats återbetalning skickas varan tillbaka till köparen mot förskottsbetalning av frakt, alternativt att köparen bokar upphämtning på adressen till proqualitymusic.se. Extrakostnader för köparen vid sidan av fraktkostnaden kan tillkomma i samband med en retur på en vara som nekats återbetalning.

2.4 SEN ELLER UTEBLIVEN ÅTERBETALNING

Om köparen inte har fått någon återbetalning ber vi denne först kontrollera sitt bankkonto igen. Därefter kontakta sitt kreditkortsföretag eftersom det ibland tar lite tid innan återbetalningen krediteras. Därefter kontakta sin bank då det oftast tar lite tid innan återbetalningen görs. Om denne har gjort allt detta och fortfarande inte har fått sin återbetalning, ber vi denna kontakta oss på: webbshop@proqualitymusic.se.

2.5 UNDANTAG

Om köparen får ett pris lägre än det som står angivet på hemsidan har denne förbrukat din ångerrätt då det räknas som en specialbeställning. Likaså om denne gör en beställning av proqualitymusic.se som normalt inte hålls i lager. Ångerrätten gäller endast mellan privatperson och proqualitymusic.se, näringsidkare är således undantagna.

3.1 REKLAMATION VID FRAKTSKADOR

Köparen ansvarar för att noggrant undersöka emballaget som skickats från proqualitymusic.se för att upptäcka eventuella skador från frakten. Om köparen ser synliga skador på emballaget skall denna i första hand direkt vid mottagande av emballaget om detta är möjligt, påtala skadorna för fraktbolaget eller ombudet och be dem att dokumentera detta. Köparen skall för säkerhetsskull ta en kopia på dokumentationen. I andra hand skall köparen så fort fraktskador på emballaget upptäcks, dokumentera dessa skador på egen hand. Köparen kan därefter undersöka innehållet för att se om synliga skador finns på varan. Om varan är skadad, ta snarast kontakt med proqualitymusic.se på reklamation@proqualitymusic.se. Allt som proqualitymusic.se skickar till sina kunder är försäkrat och ersätts av fraktbolaget om det går att bevisa att de är skyldiga till skadorna. Därför är det av största vikt att köparen dokumenterar både emballage och varan samt sparar allt förpackningsmaterial för att kunna understödja en reklamation. Det är köparens ansvar att säkerställa att en reklamation är möjlig att lasta fraktbolaget vid fraktskador. proqualitymusic.se tar inget ansvar för fraktskador då vi mycket noggrant förpackar våra varor inför frakt för att de skall klara normal hantering från fraktbolaget, och mer därtill. För att vara extra trygg bekostar vi på proqualitymusic.se även en försäkring som täcker hela värdet på varan vi skickar som gör att fraktbolaget kliver in och täcker hela kostnaden för den trasiga varan vid en eventuell fraktskada, vid frakt till köparen. proqualitymusic.se tar inget ansvar för eventuella merkostnader för köparen uppkomna till följd av skador i frakt.  

3.2 REKLAMATION TILL FÖLJD AV FEL, HÄRLEDDA TILL TILLVERKAREN

Om köparen upptäcker fel på produkten som går att härleda till tillverkaren skall denne kontakta proqualitymusic.se snarast felet upptäcks på mailadress reklamation@proqualitymusic.se. proqualitymusic.se för kundens talan gentemot tillverkaren. Eventuella fraktkostnader bekostas av köparen om tillverkaren inte anser sig vara skyldiga till felet eller frånskriver sig ansvaret för dessa. proqualitymusic.se uppmanar alla kunder att registrera sina produkter i de fallen tillverkaren erbjuder förlängd garanti mot registrering.

4.1 INTEGRITETSPOLICY

Vid köp från proqualitymusic.se samlar vi in uppgifter från dig som köpare för att kunna leverera varan på säkrast möjliga sätt. Dessa uppgifter används endast för detta ändamål och ingenting annat, allt i enlighet med dataskyddslagen GDPR. Alla uppgifter hanteras konfidentiellt.

När du är inne i vår butik får vi också automatiskt information om din dators IP-adress så att vi vet vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder.

4.2 MARKNADSFÖRING VIA E-POST

Om du ger oss tillåtelse, kan vi skicka e-post om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.

4.3 SAMTYCKE

När du ger oss personlig information för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, hantera en leverans eller returnera ett köp, samtycker du till att vi samlar in information och använder den för detta syfte.

Om vi ber dig om personlig information för annat syfte, t.ex. marknadsföring, kommer vi antingen be dig om detta direkt för godkännande eller möjligheten att säga nej.

Om du ångrar dig och inte vill att vi kontaktar dig, samlar in information eller använder dina uppgifter, kan du när som helst kontakta oss via e-post: webbshop@proqualitymusic.se.

4.4 OFFENTLIGGÖRANDE

Vi kan lämna ut din personliga information om lagen kräver det eller om du bryter mot våra Användarvillkor.

4.5 ONE.COM

proqualitymusic.se sköts av One.com. De ger oss tillgång till e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig. Dina uppgifter lagras hos One.com, i databaser och i One.com-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.

4.6 BETALNING

Om du väljer direktbetalning för att slutföra köpet kan tredje part komma att använda din kreditkortsinformation för detta ändamål. Se 4.8.

4.7 TREDJEPARTSTJÄNSTER

I allmänhet kommer tredjepartsleverantörer som vi använder endast samla in, använda och lämna ut din information i den utsträckning som krävs för att de ska kunna leverera sina tjänster till oss.

Vissa tredjepartsleverantörer, till exempel de som arbetar med betalningar och betalningstransaktionen, har sina egna integritetspolicys för den information som vi måste lämna ut för att de ska kunna genomföra dina inköpsrelaterade transaktioner. För dessa leverantörer, rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicys så att du förstår på vilket sätt dessa leverantörer hanterar din personliga information.

Tänk också på att vissa leverantörer kan ha sin verksamhet eller anläggningar i en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Det innebär att om du väljer att gå vidare med en transaktion som involverar en tredje part, kan din information omfattas av lagarna i den jurisdiktion där denna tredje part har sin verksamhet eller sina anläggningar. När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation, omfattas du inte längre av denna Integritetspolicy eller Användarvillkor för vår webbplats.

4.8 LÄNKAR

När du klickar på länkar i vår butik, kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för integritetspolicys på andra webbplatser och uppmanar dig att läsa dessa webbplatsers integritetspolicys.

4.9 SÄKERHET

För att skydda din personliga information vidtar vi försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att den inte försvinner, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs. Om du förser oss med kreditkortsinformation, krypteras informationen med Secure Socket Layer-teknik (SSL) och lagras med AES-256 kryptering.

4.10 ÅLDERSGRÄNS

När du använder denna webbplats bekräftar du att du är myndig i det land eller den stat där du bor eller att du är myndig i det land eller den stat du bor och har gett ditt samtycke till att dina minderåriga barn använder denna webbplats.

5. ÄNDRINGAR AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor när som helst, så var vänlig och kontrollera dem regelbundet.

Förändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen.

Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag, kan dina uppgifter överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.